Felles samhandlingsarena skal føre til økt innovasjon og vekstkraft i havnæringene

Prosjektet «Blå samhandlingsarena» er et prosjekt som skal utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag – med fokus på de blå næringene.

– Vi håper at prosjektet skal bli starten på en samhandlingsarena som kan bidra til økt innovasjon og vekstkraft i havnæringene i Trøndelag, forteller Andrea Nogva som er daglig leder i InnovArena – en av fire aktører som står bak prosjektet. De andre samarbeidspartnerne er Blåbasen i Trondheim, Blått kompetansesenter på Frøya og Havbruksparken i Flatanger.

Forrige uke fikk prosjektdeltakerne endelig møte hverandre fysisk, etter at pandemien har vært en bremsekloss på oppstartsfasen i prosjektet. De fire aktørene gjennomførte et to-dagers møte på InnovArena i Rørvik.

– Det var et veldig godt møte, nå skyter prosjektet fart og vi har flere spennende ting vi vil samarbeide om framover, forteller Nogva.

Prosjektet som er støttet av Trøndelag fylkeskommune har satt seg som mål å:

  • bygge opp rasjonelle strukturer for samarbeid mellom partnerne og deres nettverk
  • etablere samhandlingsmodeller og kommunikasjonsrutiner som muliggjør en mest mulig effektiv kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av fagmiljøer og lokalisering
  • etablere partnerskap og integrerte samarbeidsmodeller på tvers av regioner og sektorer
  • etablere tilsvarende samhandlingsmodeller med hele virkemiddelapparatet som er relevant for spesifikke prosjekter innen marin næring

– Vi vil i første halvdel 2022 gjennomføre felles satsning mot innovasjoner, gründerskap og spin-off. Vi mener at vi kan koordinere en samlet satsing som vil gi oss positive synergier, sier Nogva, og avslutter med at det er  sterke kunnskapsmiljøer, tilknyttet utviklingen på Trøndelagskysten , som nå skal få på plass en god samhandlingskultur.