Et program for gode ideer

Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte? Nå har flere aktører på Trøndelagskysten gått sammen for å realisere små og store ideer.

CoFounder gjennomfører sammen med «Blå samhandlingsarena» akseleratorprogrammet KLP Trykktanken Hav. Nå er de på jakt etter forretningsmuligheter tilknyttet blå industri – fra produksjon av yngel, til servering på matfatet. «Blå samhandlingsarena» har som mål å utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag, og består av Blått Kompetansesenter (Frøya/Trondheim), Morefish (Trondheim), InnovArena (Rørvik) og Havbruksparken Midt-Norge (Flatanger). Disse aktørene koordinerer en samlet satsing for å oppnå positive synergier, økt innovasjon og vekstkraft i fylkeskommunens blå næringer.

– At vi er flere aktører langs Trøndelagskysten som jobber tett sammen for å bygge opp under nye innovasjoner og ideer er veldig bra. Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet, da er helt i tråd med vår intensjon om å knytte idéer, spisskompetanse og praktiske verdiskapere tettere på hverandre, forteller Andrea Nogva, daglig leder i innovasjonsklyngen InnovArena.

KLP Trykktanken kan bidra til at gründere og bedrifter får en unik mulighet til å sette fart og retning på sin idé! Tanken bak Trykktanken er å bidra til å løfte forretningsideen ett steg videre mot realisering ved hjelp av et tverrfaglig team.

Dette kan være gjennom:

  • Behovs- og markedsavklaring
  • Kundemøter og etablering av nye pilotkunder
  • Teknologiavklaring
  • Økonomi og lønnsomhetsvurderinger
  • Forretningsmodell og strategi
  • IPR

I tillegg kobles relevante kunder, samarbeidspartnere og mulige investorer inn i prosessen. Teamet som settes sammen består av gründere/idéhaver, erfarne forretningsutviklere og fagpersoner fra f.eks. SINTEF, og gjerne en kunde eller mulig samarbeidspartner.

Programmet er egnet for ideer med utspring fra eksisterende virksomhet, gründerideer, FoU-prosjekter og ideer basert på et identifisert behov/problem. Ideen kan være helt i tidlig fase, eller mer modent – KLP Trykktanken vil uansett ta det ett steg videre.

 

Delta på informasjonsmøtet 27. januar for å høre mer om hva KLP Trykktanken Hav er og hvorfor du bør sende inn din idé! 

Er du allerede overbevist? Send inn din idé nå med det samme: https://forms.office.com/r/dymRXgJWNV