Først til mølla får delta i Blått kompetansenettverk

NCE Aquatech Cluster (NCE) sammen med InnovArena tilbyr nå aktører i havbruksnæringa et nettverk for kompetanseutvikling. Vi har ikke plass til mange bedrifter, så her gjelder først til mølla, sier Bjørn Egil Sørensen på vegne av NCE.

Det begynner å haste for de som har tenkt å være med på Blått kompetansenettverk for den første samlingen på InnoArena vil finne sted allerede tirsdag 19. april.

– Vi har plass til seks til åtte bedrifter og regner med at det blir en til tre fra hver bedrift som vil være med i dette nettverket, sier Sørensen som regner med at det vil bli fire-fem samlinger i 2022.

Ambisjonen

Dette er ikke opplegg for et kurs med forelesninger og passive mottakere. Det legges opp til at man skal få med dedikerte bedrifter i havbruksnæringa i et nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid om kompetansebehov og kompetanseutvikling for å skape konkurransefortrinn for bedriftene i nettverket.

– Vår viktigste ambisjon med nettverket er at vi skal løfte de deltagende bedriftenes evne til å videreutvikle og effektivisere bedriftens ressurser gjennom strategisk kompetansebehov og utvikling. I stor grad vil dette være et nettverk som vil passe veldig godt for de som jobber med HR og daglig ledelse i bedriftene, sier Bjørn Egil Sørensen.

Han legger til at deltagerne i Blått Kompetansenettverk vil få tilgang til verktøy og metodikk for å jobbe strategisk med kompetansebehov og kompetanseutvikling over tid og på denne måten posisjonere seg på en god måte i bransjen.

– InnoArena er veldig opptatt av at vi skal bidra til å bygge nettverk mellom forskjellige aktører og derfor tror vi dette opplegget vil passe bra og vil gi betydelig verdi for de som er en del av nettverket, sier Andrea Nogva i InnovArena, som legger til rette for prosjektet.

Påmelding og mer informasjon finner du her!