Dette kan bli verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt. Klyngebedriften Salmonor tar H2-beslutning i mai.

Salmonor AS beslutter i mai om selskapet skal investere i havbruksnæringas aller første hydrogendrevne arbeidsbåt.

Teknologi og bunkringskonsept er nå ferdig utviklet, og klar til bygging. Et industrielt konsortium ledet av MOEN Verft, har med støtte fra Enova utviklet og prosjektert en sikker og trygg 14,99 meter lang og ni meter bred katamaran. Dersom styret i mai sier ja til investeringen, blir Salmonor den første oppdretteren som tar i bruk et havgående hydrogenfartøy.

– For oss er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår virksomhet, og redusert bruk av fossilt brensel er en viktig del av dette, sier teknisk leder Roger Eiternes.

Han har ledet Salmonors deltakelse i prosjektet fram til det nå byggeklare konseptet, som rommer en brenselscelle på 145 kW og har en lagringskapasitet på 120 kilo hydrogen fordelt på fire separate tanker. Båten har to elektriske framdriftsmotorer på 105 kW, en batteripakke på 276 kWt og er ellers utstyrt med 40 tonns kran. Utvikling og design er gjort i samarbeid mellom Moen Marin, Marin Design og MOEN Verft. Båten skal bygges på verftets anlegg på Kolvereid i Nærøysund.

– I løpet av det ettårige utviklingsprosjektet er båten blitt større enn opprinnelig planlagt, med bakgrunn i ønsker fra oss og krav fra Sjøfartsdirektoratet. Vi er fornøyde med det byggeklare designet og har stor tro på at båten vil redusere våre drivstoffkostnader og fotavtrykket fra vår lakseproduksjon på Namdalskysten, sier Roger Eiternes.

– For oss i Salmonor er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår virksomhet, og redusert bruk av fossilt brensel er en viktig del av dette, sier teknisk leder Roger Eiternes. Her sammen med Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN Verft.

Merkostnadene som følge av at båten blir større, støttes ikke gjennom Enovas Pilot-E-program og må dekkes av kunde. Styret i Salmonor får den utvidede investeringssaken til endelig behandling medio mai. Det er en beslutning som industrikonsortiets øvrige to partnere, H2 Marine og NTE, også venter på utfallet av. De har utviklet en helt ny løsning for å bunkre marint hydrogen, og skal bygge produksjonsanlegget for grønt hydrogen som skal forsyne pilotfartøyet.

– Hurtigkoblingen vi har utviklet gjør det enkelt å koble til bunkringsslangen og bunkre trygt. Det er beregnet at pilotbåten vil ha behov for påfyll hver sjette dag. Selve bunkringen vil ta om lag 15 minutter, sier Øystein Farsund, CEO i H2 Marine.

Gjennom fastprisavtale med den trønderske strømleverandøren NTE, vil pilotanlegget levere hydrogen til stabile priser som er konkurransedyktige med det marin diesel kostet i fjor.

Dersom Salmonor-styret i mai gjør positiv investeringsbeslutning, vil byggingen av hydrogenfartøyet starte opp i 3. kvartal 2022. I så fall skal både fartøy og hydrogenproduksjonsanlegg være klare til å settes i drift 3. kvartal 2023.