Dronetransport i havbruket

Tidligere i vår var droneaktøren Aviant på InnovArena for å presentere mulighetsrommet med dronetransport i havbruket. Første drone kan være i lufta allerede før sommeren.

InnovArena og Havbruksparken går nå sammen om å teste ut dronefly for frakt av last til og fra oppdrettslokaliteter på kysten. De to nærings- og innovasjonsklyngene inviterte nylig droneaktøren Aviant til bli med i en pilot i samarbeid med oppdrettsnæringa, skriver Ytringen.

– Lokalitetene våre er jo ikke så veldig sentrale. Å ha en drone som kan hente prøver i stedet for å hente de med bil eller annen transport er jo både tidseffektivt og ressurseffektiv, men det er viktig at det er stabilt, sier Ragnar Sæternes som er FoU-Koordinator i SinkabergHansen til avisa.

Aviant ble grunnlagt under pandemien av tre studenter ved NTNU i Trondheim. Ideen var å bruke droner til å fly covid og andre medisinske prøver mellom sykehusene i Trondheim og på Røros.

Senere ble testingen utvidet til å omfatte medisinsk materiale mellom sykehus i Jämtland og Västerbotten. Nå har avtalen med St. Olavs blitt kommersiell, og oppdrettere langs kysten av Namdalen kan bli de neste som tar dronene i bruk.

Dronen som Aviant viste frem under presentasjonen på InnovArena, flyr fra Rørvik til Brønnøysund på 50 minutter, og kun halvtimen til Flatanger. Aktørene håper å få på plass et pilotprosjekt raskt, slik de kan starte en pilot med flyvninger langs Namdalskysten før sommeren.

– Dette er et spennende innovativt nybråttsarbeid. Viktig å få kartlagt mulighetsrommet som dette kan gi, så nå ser vi frem til å starte piloten, sier Andrea Nogva, klyngeleder i InnovArena.