Bli med på kurs om arealbruk i sjø

Nå har du sjansen til å lære mer om rammebetingelsene for arealbruk i sjø. Ta med deg en kollega og meld deg på kurs du også!

Dette kurset passer for deg som jobber med arealplanlegging og lokalitetsutvikling innenfor akvakultur, og for deg som er kontaktpunkt med samfunn og myndigheter. I løpet av kurset vil du lære hvordan du navigerer i planverket for arealbruk i sjø. Du vil også få en bedre forståelse av hvilke tiltak som krever konsekvensutredning.

–Økt kunnskap om plan- og bygningsloven og arealplanlegging i sjø vil gi effektive søknadsprosesser og bærekraftig utnyttelse av havområdene, sier Vibeke Emilsen Wetterwald, prosjektkoordinator i NCE Aquatech Cluster.

Etterspurt tematikk
Andreas Wæhre fra Åkerblå og Thomas Aarskog, virksomhetsleder plan, bygg og areal i Namsos kommune står for det faglige innholdet.

–Kurset blir en blanding av faglige innlegg, praktiske oppgaver og erfaringsdeling. Arealbruk i sjø har vært etterspurt tematikk av medlemmene, og vi håper god deltakelse på kursene, forteller Wetterwald.

Kurset går fra lunsj til lunsj og gjennomføres på Frøya 7.-8. november og i Rørvik 29.-30. november. Det vil være samme innhold begge helgene, og gjøres for at det skal være lettere for folk å delta.

–Det ideelle er at to-tre personer fra hver virksomhet drar sammen. Dette gir grunnlag for videre arbeid og en felles forståelse når kunnskapen skal brukes i praksis, sier Wetterwald.

Pris
Kurset er gratis for NCE-medlemmer.
Klyngemedlemmer InnovArena betaler 2500,-

Har du lyst til å delta? Meld deg på her