70 ungdommer fikk høre hvilke muligheter de har innen arbeidslivet

– Reis gjerne ut, skaff dere en utdanning – og vit at dere er veldig velkomne tilbake når tida er inne!

Slik lød oppfordringen fra Nærøysund-ordfører Amund Hellesø til rundt 70 elever fra de to videregående skolene i Nærøysund på arrangementet KarriereHub på InnovArena forrige uke.

Her hadde bedriftsnettverket Emploi +1000 invitert ungdommene til å møte lokalt næringsliv. Arrangementet var en suksess, og både arrangør, ungdommer og næringsliv var fornøyde med responsen.

– Som et ledd i arbeidet med å skape mange nye arbeidsplasser har vi tatt initiativ til et uformelt treff mellom næringslivet og avgangselevene ved studieforberedende fag på Val og Ytre Namdal videregående. Målet er å vise hvor mange spennende jobbmuligheter som finnes i regionen vår, sier Monika Hansvik, som er prosjektleder for Emploi +1000, om bakgrunnen for arrangementet.

– Vel så viktig er det at vi skaper kontakt og koblinger mellom arbeidsgiverne og elevene, slik at vi også kan holde kontakten gjennom utdanningsløpet. Ved å møtes på denne måten senker vi terskelen for at ungdommen ser hjem når de trenger en praksisplass, skrive studentoppgave – og når de er på jobbjakt etter endt utdanning, legger hun til.

Rundt 20 arbeidsgivere fra ulike bransjer og sektorer deltok for å fortelle om hva de driver med og – ikke minst – hvilke jobbmuligheter de har å by på i årene som kommer. En av disse var Ingvild Langli fra Sentrum Campus.

Ingvild Langli var en av 20 bedriftsledere som fikk møte flere engasjerte ungdommer på KarriereHub. Foto: Lykt Foto & Film

–  Det ble en veldig bra dag der både næringslivet og kommunen fikk vist fram alle mulighetene som finnes her. Det er viktig å ha en direkte dialog med ungdommene, så de vet hva som finnes av tilbud. Vi vil jo at folk skal flytte tilbake etter de har studert. Slike treff mellom ungdom og arbeidstakere gjør det nok enklere for ungdommen å ta direkte kontakt, når man vet hvem man kan spørre, sier Langli.

En av ungdommene som var tilstede, Catrin Johansen, sier seg enig med Langli.

– Det er veldig nyttig med et sånt treff. Jeg var ikke klar over at det fantes så mange forskjellige jobber her ute, forteller Johansen til NT24.