Har du en sommerjobb som passer for ungdom? Da er dette en unik mulighet for deg!

I regi av bedriftsnettverket Emploi +1000 går næringslivet i Nærøysund sammen for å vise ungdommen alle de spennende mulighetene for jobb som finnes i regionen. Nå utfordres alle bedrifter i kommunen til å melde inn sine behov.

– Utgangspunktet vårt er å knytte næringsliv og ungdom tettere sammen. Det å kunne tilby flest mulig ungdom sommerjobb er et viktig tiltak for rekruttering til regionen og næringslivet vårt. Sommerjobb inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke, det gir et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar, samt bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse, forteller Monika Hansvik, prosjektleder for Emploi +1000. Hun skyter også inn at ifølge arbeidsmiljøloven, så er den nedre aldersgrense for lovlig arbeid i Norge 13 år, med begrensning til 35 arbeidstimer pr uke i skoleferier. Så her er det store muligheter for å kunne starte på et tidlig tidspunkt å skaffe seg nettverk i næringslivet.

Derfor inviteres næringslivet til å gå sammen om en kampanje med felles annonsering av alle sommerjobber rettet mot ungdommer. Det kan være både små og store jobber, og alt fra noen få dagers til flere ukers arbeid. Med felles annonsering håper man på å nå ut, samt kunne tilby flest mulig ungdom sommerjobb.

– Med dette kan vi vise ungdommen at det er mange spennende muligheter for jobb i regionen og bidra til at næringslivet holder kontakten med de gjennom utdanningsløpet. Slik får ungdommene nettverk og bekjentskaper som gjør det mer naturlig å se «hjem» når de har behov for praksisplass, skal skrive studentoppgaver og når de er ferdig utdannet og skal på jobbjakt. Det er en kjent sak at det er lettere å ta kontakt når man er på hils med folk, legger Monika til.

Selv om mange bedrifter allerede har meldt seg, ønsker Monika gjerne mange flere på listen. Hvis dette høres interessant ut for din bedrift, kan du gå inn på følgende lenke og melde inn ditt behov: https://airtable.com/shr1FxS1gJI3xg62z