– InnovArena er et inspirerende sted

Finalen i KLP Trykktanken Sjø ble nylig arrangert på InnovArena. Fire innovative finalister fikk vist fram sine ideer til en kompetent jury.

KLP Trykktanken ble arrangert av det Trondheims-baserte investeringsselskapet CoFounder og KLP, sammen med Blått Kompetansesenter, MoreFish, InnovArena og Havbruksparken i Midt-Norge. Programmet har som mål å hjelpe nystartede bedrifter med å videreutvikle ideer fra forskning, etablert næringsliv og gründermiljøer fra ide til kommersialisering.

– Dette er helt i tråd med vårt mål om å øke kystnæringens konkurransekraft ved å bringe ideer, spisskompetanse og praktiske verdiskapere tett på hverandre, forteller Ragnhild Andersen, klyngeleder på InnovArena. Hun er glad for at slike arrangement legges til InnovArena.

Tuva Okkenhaug var et av jurymedlemmene. Hun er enig med Andersen om at InnovArena er skreddersydd for å dyrke gode ideer, og er en god arena for slike arrangement.

– InnovArena er rett og slett et inspirerende sted å være, med mange bedrifter som på ulike måter bidrar til utviklinga i de blå næringene, sier Okkenhaug, som til daglig er forretningsutvikler i CoFounder.

Før trykktanksamlinga i Rørvik hadde fire finalister gjennomgått intensivt program med veiledning fra blant annet investorer, bransjeklynger og forskningsmiljøer for å sette fart på forretningsutviklinga. Følgende bedrifter deltok i finalen:

  • Hera Solutions AS – Hera Road, programvare for digitale fraktbrev i transportbransjen.
  • AQS AS – Restart, ny metodikk og teknologi for avlusning av laks
  • Polar Aqua AS – Hydrotation, ny teknologi for energikutt ved landbaserte oppdrettsanlegg
  • Pleco – ny og energibesparende teknologi for håndtering av slam fra havbruksindustrien

– Det har vært utrolig gøy å se den formidable utviklinga som finalistene har hatt fra oppstarten tidligere i vinter og fram til finaledagene i Rørvik. Finalistene holder et kjempehøyt nivå, sier Okkenhaug.

Årets prisvinner ble selskapet Hera Solutions. Prisvinneren utvikler et digitalt system for håndtering av fraktbrev for transportører.

– Jeg hadde sommerjobb i regnskapsavdelingen hos en lakseoppdretter på Lovund, hvor jeg kommer fra. En av de første dagene mottok jeg en faktura på e-post for transport av laks med 70 innskannede fraktbrev som vedlegg. Da fikk jeg ideen om at det må gå an å løse dette på en bedre og mye mer effektiv måte for transportører, sjåfører og vareeiere, forteller Inger-Lovise Pleym Fjellgaard til NT24.no

Fjellgaard er daglig leder og medgründer i Hera Solutions, det ferske selskapet som står bak appen som skal digitalisere og forenkle prosessen med håndtering av transportdokumenter. Parallelt studerer hun ved NTNU Entreprenørskolen i Trondheim.

Les mer om Hera Solutions og Trykktanken på NT24.no