Nytt klyngemedlem med store ambisjoner

Metro-Opus er nytt klyngemedlem på InnovArena. Det relativt nystartede selskapet jobber for å revolusjonere hurtigbåttilbudet langs kysten.

Metro-Opus ble etablert i januar 2021 av ni eiere – med formål om å drive med sjøtransport og utvikling av nye miljøvennlige løsninger. Selskapet tilbyr tilpassede løsninger med fokus på bærekraft, kapasitetsutnyttelse og samfunnsnytte. Dette muliggjør en raskere reise, bedre tilpasset rutetid og redusererte utslipp. 

– Vi ser store fordeler med å være tilknyttet nettverket på InnovArena. Det å være en del av miljøet og tilknyttet klyngen gir oss gode muligheter, selv om vi ikke får fast kontorsted der, forteller Rasmus Husby Larsen, som er en av gründerne av selskapet. 

Han forteller at hensikten med løsningene de utvikler er å stimulere til økt bo- og blilyst ved å utnytte mulighetene som finnes i en forsterket mobilitet og fleksibilitet – for økt verdiskapning i mindre kystnære samfunn.

– Vi skal utvikle et hurtigbåtkonsept som kan vinne kontrakter både på Trøndelagskysten og i resten av landet, sier Husby Larsen.

– Dette er et spennende selskap, med ambisjoner som passer vår filosofi som hånd i hanske. Vi har flere aktører i klyngen vår som kan være med på å hjelpe Metro-Opus å nå sine mål. Derfor er vi svært glade for at de nå ønsker å bli en del av vår klynge, sier klyngeleder Ragnhild Andersen ved InnovArena.