Den blå problemløseren

Klyngebedriften Mekon kan se tilbake på en eventyrlig vekst de siste årene. Bedriften hviler imidlertid ikke på laurbærene og jobber kontinuerlig for å utvikle seg.

Mekon er en teknologileverandør som jobber tett opp mot fiskeri- og havbruksnæringen. Selskapet har kunder over hele landet, og har opplevd en formidabel vekst de siste årene.

– Vi kaller oss selv den blå problemløseren, forteller prosjektleder Merete Dille Løvmo.

Sammen med kundene sine har Mekon i flere år jobbet fram nye eller forbedrede løsninger i arbeidshverdagen. Målet til Mekon er å gjøre utfordrende og krevende arbeidsoppgaver enklere, tryggere og mer lønnsomme for både bedrift og miljø.  

– Vi tar gjerne utgangspunkt i eksisterende, velprøvd teknologi når vi utvikler og skreddersyr løsninger for våre kunder. Vi innoverer alltid sammen med kunden, som sørger for at teknologien er optimalisert og tåler praktisk bruk, sier Løvmo.

Mekon utvikler, produserer og leverer mekaniske konstruksjoner, automasjonsløsninger, og komplette hygienesystemer for de maritime næringene. I tillegg leverer selskapet prosjekteringstjenester, teknisk design og teknisk service til næringene. Selskapet leverer blant annet ringvaskere, filtre, løsninger for kverning og ensilasje, samt støttesystemer for slakterier.

Mekon har i dag avdelinger i Nærøysund og Trondheim. I 2024 flytter selskapet inn i nye lokaler på Marøya, hvor virksomheten skal samlokaliseres med ScaleAq, Moen Marin og Rørvik Marina. 

– Samarbeid og synergi er viktig for oss. I Trondheim deler vi kontor med flere aktører som jobber i samme næring som oss, og vi ser at vi drar fordeler av det. Blant annet har vi et tett samarbeid med ScaleAq i det daglige, der vi jobber opp mot fôrflåter. Et annet synlig resultat var den store standen vi hadde sammen med Marin Design, Navy, Moen Marin og Scale AQ på Årets Aqua Nor-messe. Standen fikk prisen for årets stand, og ble lagt merke til av mange. 

Samarbeid og synergi er også grunnen til at Mekon ser mot InnovArena, og har blitt klyngebedrift her. Løvmo forteller at selskapet nå er inne i en fase der en ønsker å styrke organisasjonen og videreutvikle samarbeidet i nettverket rundt Mekon. 

– Nettverk, kompetansebygging og rekruttering går hånd i hånd. Å være en del av miljøet og nettverket på InnovArena er en styrke for oss. Spesielt nå som vi søker etter en ny daglig leder. Rekruttering er utfordrende, og vi må jobbe med å gjøre hele regionen mer attraktiv. Blant annet er det viktig med gode arenaer etter jobben. Her håper jeg InnovArena kan være med å bidra på en god måte, sier Løvmo.

Klyngeleder Ragnhild Andersen er glad for at Mekon har valgt å bli en del av klyngen.

– InnovArena og Mekon har noen felles verdier som sammenfaller godt. Vi er begge opptatt av rekruttering og samarbeid. Vi på InnovArena har stort fokus på å synliggjøre regionen som et spennende arbeidsmarked med unike muligheter, noe Mekon virkelig tilbyr. Derfor er det gledelig å se at de ønsker å benytte seg av nettverket og kompetansen våre klyngebedrifter utgjør, og jeg håper de drar god nytte av den. Samtidig tror jeg de andre klyngebedriftene også vil dra nytte av kompetansen og erfaringen Mekon tar med seg inn i klyngen, sier Andersen