Nå kan du søke på en av de mest spennende jobbene på Norskekysten

Har du lyst til å gjøre en forskjell for klimafotavtrykket i kystindustrien? Da kan drømmejobben finnes i Nærøysund på Namdalskysten.

Kråkøya Eiendom AS er etablert med en klar ambisjon om å gjøre den 1.000 mål store Kråkøya i Nærøysund til landets mest energi- og bioeffektive næringsområde. Det nystiftede selskapet lyser nå ut stillingen som daglig leder.

– Vi søker etter en engasjert leder med evne til å utvikle og realisere energi- og bioeffektive verdikjeder, i tett samarbeid med et aktivt og faglig kompetent styre. I Kråkøya biopark legger vi til rette for industrielle symbioser og vi skal bygge en sterk, sirkulærøkonomisk merkevare sammen med industri, gründere, FoU-miljøer og samarbeidspartnere. Har du lyst til å gjøre en forskjell for kystindustriens klimafotavtrykk, er dette en unik mulighet, sier John Einar Jørgensen, styreleder i Kråkøya Eiendom.

Jørgensen har de siste 20 årene hatt både lederjobber og styreverv i to av Norges store industriparker, på Raufoss og Herøya. I styret sitter også forskningsleder Marit Aursand fra Sintef Oceans avdeling for Fiskeri og ny biomarin industri og Are Brekk, daglig leder i Hydro Shipping. Brekk har lang erfaring fra lokalt og trøndersk næringsliv, ikke minst innen marin og maritim næring.

Kråkøya Eiendom AS er etablert av Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for langsiktig å utvikle og forvalte Kråkøya næringsområde med fokus på etikk, klima, miljø og kostnadseffektiv arealutnyttelse. På Kråkøya prosjekteres allerede ett av fem nasjonale hydrogenknutepunkter for maritim transport inn i industriell symbiose med blant annet landbasert oppdrett av laks.

– Vi ser etter en initiativrik og tydelig lederskikkelse med kommersiell legning, som skal være en aktiv samskaper for eiere, samarbeidspartnere og – ikke minst – virksomhetene som skal dra fordeler av å bli en del av de sirkulære verdikjedene på området, sier Jørgensen.

Den som tilsettes i stillingen får kontorsted i InnovArena, en unik innovasjonsklynge for marin og maritim sektor, i Rørvik i Nærøysund kommune. Styret vil sikre at daglig leder i en oppstartsfase vil ha tilgang til støttefunksjoner og ressurser med inngående kunnskap om satsingen.

Stillingen er lyst ut på Finn.no: https://bit.ly/KråkøyaEiendom_DL

 

For mer informasjon, kontakt styrets leder John Einar Jørgensen, +47 905 89 150, [email protected]