Inviterer klyngebedriftene til å knytte kontakt med student- og forskningsmiljøet i Trondheim

– Målet med besøket er å øke rekrutteringen og styrke samarbeidet med relevante forskningsmiljø, sier klyngeleder Ragnhild Andersen.

I samarbeid med NTNU og Namdalskysten Næringsforening inviteres InnovArenas klyngebedrifter til å bli med til Trondheim på besøk hos Brohode Havbruk. På denne samlingen møter vi akvakulturstudenter- og forskere innen blant annet biologi, bioteknologi, kybernetikk- og robotikk og marin teknikk. Besøket har utspring fra +1000-prosjektet og er en del av jobben med å øke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft til Ytre Namdal og våre klyngebedrifter. Her får akvakulturstudenter blant annet se hvilke arbeidsmuligheter som finnes på Namdalskysten.

Klyngeleder Ragnhild Andersen.

– Vi håper denne samlingen skal legge grunnlaget for økt rekruttering til bedrifter på Namdalskysten, bygge nettverk med relevante studentmiljøer og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøet ved NTNU og næringslivet på Namdalskysten, forteller Ragnhild Andersen, klyngeleder InnovArena.

Brohode Havbruk jobber for å øke næringsrelevansen i høyere utdanning, styrke rekrutteringen til marin sektor og bygge opp forskningskompetanse i sjømatnæringen. 

– Samarbeidet med Brohode Havbruk er noe vi ønsker å forsterke ytterligere fremover. Dette er første gang vi tar med oss bedrifter herfra, og vi får en unik mulighet til å knytte direkte kontakt med studenter vi ønsker å rekruttere. Det å tidlig komme i kontakt med studentene gjennom oppgaveskriving og eventuell praksis er en flott måte vekke interesse og knytte til seg fersk kompetanse på, legger Andersen til.

Samlingen er lagt til mandag 22. januar med Brohode Havbruk som vertskap. Her møter vi forskningsmiljøet ved NTNU, besøker fasiliteter på Sealab, Applied Underwater Robotics Laboratory, får orientering fra Havteknologisenter og møter studentrepresentanter fra relevante linjeforeninger til en sosial sammenkost. Besøket avsluttes med felles middag sammen med studentene hvor det blir mulighet for å holde bedriftspresentasjoner.

Det jobbes samtidig med enda en samling i samarbeid med Brohode Havbruk. Denne vil bli gjennomført i Nærøysund i løpet av våren 2024.

 

Program:

 • Kl. 10:00 Velkommen (NTNU Sealab)
  • Intro fra Brohode havbruk 
  • Intro fra Namdalen
  • Diskusjon
  • Besøk til fasiliteter på Sealab
 • Kl. 12:00 Lunsj
  • Møte med linjeforeningen Njord (Master i Ocean Resources) og Ægir (Bachelor i havbruksingeniør)
 • Kl. 13:00 Besøk Campus Gløshaugen
  • Intro til NTNU Hav og kyst 
  • Møte med Ocean Club, Volvox og Alkymisten
 • Kl. 14:30 Besøk Campus Moholt
  • Intro om Havteknologisenteret
  • Møte med Mannhullet (Marin teknikk)
 • Kl. 16:00 Sosial samling med servering, sammen med studentene

 

Samlingen koster 5000,- for alle klyngebedrifter. Ordinær pris er 7500,-
Påmelding: https://nknf.no/liste-aktiviteter-aktivitetskalender?eventID=12497