Bistår bedrifter med vekst og utvikling

Camilla Vågan er ansatt som forretningsutvikler i klyngebedriften iNam. Hun skal bistå vekstbedrifter i Namdalen med bedriftsrådgivning og prosjektledelse, nettverk og kompetansebygging.

– Jeg brenner for samfunns- og næringsutvikling. I denne jobben får jeg delta i mange spennende samarbeidsprosjekter mellom ulike aktører knyttet til utvikling, vekst og etablering i regionen vår. Dette ser jeg fram til, sier Vågan, som kommer fra jobben som strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune.

Camilla forteller at hun har jobbet mye med næringsutvikling fra kommunens side. Hun tar med seg mye plan- og samfunnskompetanse som kan komme næringslivet til gode. Hun mener at det er sunt å kunne se næringsutfordringer fra den andre siden av bordet enn bare den kommunale vinklingen.

– Kunnskap jeg tar med meg, og som jeg tror er en styrke også i denne jobben, er at jeg skjønner offentlig forvaltning og hvordan byråkratiet virker. Det gjør at jeg vet hvordan man kan påvirke det offentlige systemet og hvordan næringslivet kan gå fram, forteller hun.

Camilla kjenner godt til miljøet på InnovArena fra tidligere. Hun liker å jobbe i samspillet, og har sett at klyngen har et variert spekter av aktører som får til mye i fellesskap.

– Aktørene på InnovArena har skapt veldig mye bra, og jeg har forventninger til at det skal skapes mer i dette samspillet. Vi ser at i vår region har vi fortsatt mye å hente på økt samhandling. Vi kan bli bedre til å utnytte den veksten vi har hatt og stå godt rustet til andre tider. Havbruk genererer mye vekst i flere deler av næringslivet her. Med økt samspill kan vi få til mer innen både innovasjon, etableringer og ikke minst forskning. Slik kan vi eie framskrittet i regionen vår, avslutter Camilla.