InnovArena tildelt 3 millioner til samarbeid om maritimt nullutslipp

Av 19 samarbeidsprosjekter for grønn industrivekst, går Innovasjon Norge inn med 3 millioner kroner i støtte til fire. InnovArena står bak ett av dem, med mål om å redusere utslipp fra maritim sektor.

– Namdalskysten har allerede aktører helt i front på det blå, grønne skiftet. I samarbeid med fornybarklyngen RENERGY skal vi nå styrke samarbeidet om grønn, maritim industrivekst, sier Ragnhild Andersen, leder av InnovArena-klyngen.

I januar i fjor kunngjorde Innovasjon Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet at 136 millioner kroner skal brukes på regional verdiskapning de neste tre årene. I første utlysningsrunde kom det inn 55 søknader. Av disse var 19 søknader om samarbeid mellom klynger og mer umodne miljøer. Fire av disse får til sammen 12 millioner kroner. Halvparten av pengene havner i Trøndelag, og Innovasjon Norge går inn med inntil 3 millioner i det såkalte Hub-node-prosjektet til InnovArena.

– Med disse midlene mobiliserer staten, Innovasjon Norge og fylkeskommunene sammen, og løfter fram gode prosjekter i distriktsnæringslivet vårt, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Ifølge direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge, Helle Øverbye, har det vært svært høy kvalitet på søknadene.

Av 19 Hub-node-søknader, har disse fått støtte:

  • Innovarena AS (3.000.000)
  • Trondheim TechPort (3.000.000)
  • Innakva Klynge (3.000.000)
  • Agder Tresenter (3.000.000)

Lenke til nyhetssaken finner du på innovasjon.norge.no