Skal bygge lakseanlegg i symbiose med grønn hydrogenproduksjon

Søker teknisk direktør til unikt landbasert prosjekt på Kråkøya.

ECO Seafood AS ble etablert i 2020, og har som mål å produsere sunn og god laks av premium kvalitet. Det landbaserte anlegget skal etableres i Kråkøya næringspark i Nærøysund kommune, hvor landets mest klimavennlige industripark nå planlegges. Eco Seafoods etablering er en viktig del av det symbiotiske puslespillet.

– Vi ønsker å redusere ressurs- og energibruken vår i størst mulig grad. De to største ikke-biologiske innsatsfaktorene i vår produksjon vil være energi og oksygen. Derfor ønsker vi i størst mulig grad å utnytte reststrømmene av nettopp varmeenergi og oksygen fra naboetableringen, som skal produsere grønt hydrogen til framtidens nullutslippsfartøyer på norskekysten, sier daglig leder Vegar Livik i Eco Seafood.

Nå søker Livik etter personen som skal sikre at alle tekniske løsninger er effektive, pålitelige og støtter oppunder Eco Seafoods strategiske målsettinger. Teknisk direktør får ansvaret for utviklingen av teknisk infrastruktur, systemer og prosesser nødvendige for effektiv produksjon og drift. Den som ansettes får en nøkkelrolle med ansvar for design, planlegging, implementering, optimalisering og vedlikehold av tekniske løsninger, i samarbeid med produksjonsdirektør Vibeke Emilsen Wetterwald og selskapets øvrige ledelse. Eco Seafood har i dag kontorer i innovasjonsklyngen InnovArena.

Ferdig utbygd vil Eco Seafood ha en årlig produksjonskapasitet på 46 200 tonn laks. I tillegg til rundt 180 millioner laksemåltider i året, vil anlegget i full produksjon også gi en reststrøm på 50 tonn oppsamlet slam hver dag.

– Dette kan bli råstoff til nye verdikjeder, industrier og prosesser – og vi er glade for at vi allerede har samarbeidende aktører som ser på hvordan denne reststrømmen kan utnyttes på Kråkøya, og gi vår kjernevirksomhet ytterligere fordeler i form av kostnadsreduksjoner og lavere utslipp per kilo laks, sier Livik.