Fra oppdrett og taredyrking til morgendagens blå teknologier

Ole Christian Norvik blir ny CEO i klyngebedriften Mekon som i 2024 kan passere milepæl: 100 millioner kroner i omsetning.

Ole Christian Norvik (50) tar med seg lang og allsidig ledererfaring og bransjekunnskap til lederjobben i den raskt voksende teknologiutvikleren for fiskeri- og havbruksnæringen, Mekon. Norvik kommer fra stillingen som CEO i tareprodusenten Seaweed Solutions i Trondheim. Før det har han fartstid i både land- og sjøbasert laksenæring, fra Atlantic Sapphire, Norwegian Royal Salmon (i dag en del av SalMar) og Marine Harvest (i dag Mowi).

– Jeg ser frem til å bidra med fremtidsrettede teknologi og løsninger til en næring jeg brenner for og har vært en del av i mer enn 20 år. Jeg har tro på at gode teknologiske løsninger på biologiens premisser vil sørge for en sunn og bærekraftig industri som sammen løser de utfordringer vi står oppe i dag, sier Ole Christian Norvik.

Norvik begynner i stillingen 1. august.

Gründeren blir utvikler

For et drøyt halvår siden tok Ivar Sandneseng beslutningen om å tre til side som øverste sjef i Mekon AS, selskapet han selv grunnla i 2022 for å utvikle og levere teknologiløsninger til oppdrettere og andre deler av blå sektor langs kysten. De siste fem årene har selskapet hatt sterk vekst. Siden 2019 har omsetningen gått fra 37 til nærmere 85 millioner kroner i 2023.

– Nå nærmer vi oss 100 millioner i omsetning. Størrelsen på virksomheten krever en rutinert og dedikert toppleder. Det får vi nå med Ole Christian, og jeg kan bruke mer av min tid på det jeg syns er aller artigst – å utvikle Mekons produkter og tjenester, sier Ivar Sandneseng.

Mekon-Gruppen

Gründeren går nå over i rollen som CEO i den nyopprettede Mekon-Gruppen. Ole Christian Norvik blir CEO i Mekon AS, som blir konsernets driftsselskap. I tillegg opprettes det divisjoner for Mekon Produksjon på Marøystranda i Nærøysund og Mekon Service. Sistnevnte og driftsselskapet Mekon AS vil være tilgjengelig for kunder både i Nærøysund og i Trondheim.

– Omorganiseringen gjør vi først og fremst for å rendyrke og profesjonalisere våre forretningsområder og styrke utviklings- og kvalitetsarbeidet ytterligere, sier Merete Dille Løvmo, styreleder i Mekon.