FRAM InnovArena

Innovasjon Norge og Proneo tilbyr i samarbeid med InnovArena kompetanseprogrammet FRAM for alle bedrifter i Ytre Namdal.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

aug 2021

Prosjekt Slutt

jun 2023

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Innovasjon Norge, Proneo

Prosjektleder

Ragnhild Andersen

Foto: Unsplach / Proneo

FRAM InnovArena er et utviklingsprogram som bistår deg og din bedrift med omstilling, strategisk markedsutvikling og praktisk endring.

Målet med FRAM InnovArena er økonomisk vekst, økt lønnsomhet og konkurransekraft for bedriftene som deltar. FRAM tar utgangspunkt i bedriftens unike behov, gir deg effektive verktøy og konkrete resultater ved gjennomføring av programmet. Programmet har tidligere blitt gjennomført med stort hell i andre deler av landet.

Les mer om prosjektet her.