Kompetanseprogram Eiendom

Et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

mai 2021

Prosjekt Slutt

sep 2021

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Senter for eiendomsfag

Prosjektleder

Andrea Nogva

Kompetanseprogrammet består av:

  • Modul 1 – fokus på å styrke den helhetlige og tverrfaglige forståelsen av arealbasert verdiskaping som grunnlag for næringsutvikling
  • Modul 2 – Reguleringsplan, prosjektutvikling og byggforvaltning
  • I tillegg er det mulig for påbygningsalternativ gjennom en modul 3.

Mer detaljert informasjon om kompetanseprogram og påmelding.