Nord leverer lokale studiepoeng til havbruksnæringen

Fra høsten starter Nord universitet nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk i Ytre Namdal. 

Gjennom prosjektet «Akvafleks» kan ansatte i havbruksnæringen i Ytre Namdal fra i høst sikre seg 30 studiepoeng innen akvakulturemner, uten å reise ut av regionen. Det er i tråd med InnovArenas mål om å bringe kunnskapen nærmere verdiskaperne. Lokalt næringsliv har jobbet for dette er et direkte resultat av det avsluttede prosjektet «Blå kompetansebygging i Ytre Namdal».

Les mer om studiet her: https://www.nord.no/no/studier/akvafleks

– Det er veldig artig å få dette i havn. Næringslivet er tydelige på hva det er behov for, og det vil styrke Nord ved at de kommer tett på næringa og utviklinga som skjer i regionen, uttalte prosjektleder Halvor Mortensen fra Val FoU etter at beslutningen om det fleksible pilotstudiet var klart i september i fjor.

Stor betydning for havbruksnæringa

Oppdrettsnæringen vil bestå som en viktig næring i Norge, og et slikt tilbud vil være av stor betydning i mange år fremover. Det vil føre til betyr at flere i Norge får muligheten til å ta en utdanning i havbruk. Nord universitet vil gjennom «Akvafleks» tilby flere fleksible og nettbaserte studium innen havbruk, med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. 

– Etterhvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, heter det fra Nord. 

Behovet er godt dokumentert

I mer enn 15 år har Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet tilbudt etter- og videreutdanning til havbruksnæringen. Over 500 ansatte i næringen har i løpet av disse årene nytt godt av tilbudet, og til sammen fullført over 20 000 studiepoeng. 

Behovet for å løfte kompetansen i næringa ytterligere er likevel stort fremdeles. Det skjer stadige endringer innen havbruk som krever ny kunnskap og kompetanse. Dette er noe Andrea Nogva ved InnovArena kjenner seg igjen i:

– Vi ser viktigheten av å knytte akademia nærmere aktørene. Det er gjennom tett dialog og samhandling vi i fellesskap sikrer oppdatert kompetanse ut i næringen og oppdatert pensum inn i akademia, sier Nogva som daglig leder på InnovArena.

Nettbasert med noen få samlinger

At det er Ytre Namdal som først får dette tilbudet henger sammen med at universitetet har hatt et langvarig samarbeid med miljøet i Rørvik.

Dessuten er Ytre Namdal stor på havbruk med mange bedrifter og ansatte innen næringen. I denne regionen bor det omtrent 10 000 mennesker, og om lag 450 personer jobber direkte med akvakultur. I tillegg er enda mange flere knyttet opp mot leverandør- og servicenæringa. 

Studiet vil foregå på nett i kombinasjon med noen få fysiske samlinger.