Innovasjon Norge med støtte til Emploi +1000

Bedriftsnettverket «Emploi +1000» har mottatt 600 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å drifte nettverket og skape større samhandling mellom bedrifter langs Namdalskysten.

– Ambisjonen er at arbeidet skal ende i en varig struktur, der bedriftsnettverket fungerer som en plattform for tett samarbeid og koordinering mellom bedrifter for å sikre kompetanseutvikling i regionen. Med støtte fra Innovasjon Norge er vi på god vei til å legge et solid grunnlag for dette, sier Andrea Nogva, daglig leder på InnovArena.

InnovArena, ved Beate Rasmussen, er prosjektleder for prosjektet. Styringsgruppen består av Andrea Nogva (InnovArena), Lars Fredrik Mørch (Namdalskysten næringsforening), Jane Williksen (Nærøysund kommune), Anniken M. Mork (SinkabergHansen) og Sigrunn Sund (Manpower).  

Innovasjon Norge synes satsingen er spennende, og ikke minst svært viktig for å sikre kompetansebehovet i regionen.

– Vi vet at kompetanse er en kritisk faktor for vekst i næringslivet, så når en rekke bedrifter går sammen for å finne løsninger på å møte denne utfordringen, tror vi det er kjempeviktig for hele regionen, sier Therese Troset Engan hos Innovasjon Norge Trøndelag.

– Gjennom samarbeid og nytenkning innenfor rekruttering og kompetanseutvikling, tror jeg regionen vil stå sterkere i fremtiden, legger hun til.

Les mer om Emploi +1000 her: https://innovarena.no/2021/01/emploi1000/