Vellykket seminar om klimaproteiner

Bioøkonomi Namdal, Nærøysund kommune, InnovArena og Blå-grønn Testarena inviterte i fellesskap havbrukere, bønder, fiskeriaktører og forskningsaktører til seminar og workshop om klimaproteiner. 

Målet med arrangementet var å se i glasskula for morgendagens biobaserte verdikjeder på land og sjø i Namdalen, med en ambisjon om:

  • å avklare hvordan relevante forskningsmiljøer kan bidra til å utvikle og realisere klimaproteiner
  • å identifisere relevante problemstillinger som krever blågrønt forskningssamarbeid 
  • å sikre at forskningen er relevant for næringsliv og investorer

Bakteppet for arrangementet var Namdal regionråds strategi for bioøkonomi og Nærøysund kommunes ambisjon om å utvikle Kråkøya industripark som fornybar energihub for 35.000 årlige skipspasseringer og utslippsfri, blågrønn matindustri. 

Marit Aursand og Sintef var en av flere forskningsmiljøer som fikk møte relevante næringslivsaktører under seminaret.

Forskerne bidro med god og ulik kunnskap om hva det forskes, og presenterte muligheter innen utnyttelse av både kjente og mindre kjente bioressurser både i Trøndelag, Norge og utlandet. De fikk konkrete utfordringer av lokalt næringsliv, og utfordret samtidig næringsaktørene om ikke å være redde for å ta kontakt – de fikk til og med direkte invitasjoner til å bli med på spennende forskningsprosjekter. 

En av disse næringslivsaktørene var Bjørn Ola Holm, styreleder i Aquaressurs AS. Han var godt fornøyd etter seminaret, og mener slike arenaer er viktig for deres arbeid.

– Vi baserer vår utvikling på forskning. Her ble vi presentert for en bra bredde med forskere. Samtidig fikk vi presentert en del muligheter innenfor området vi jobber med, og kom i kontakt med både nye og gamle kunder og samarbeidspartnere. Så vi hadde absolutt utbytte av dagene, forteller Holm. 

– I tillegg fikk vi presentert oss selv. Det er viktig at flere er klare over det vi holder på med, og tilbakemeldingene gir oss inspirasjon til å jobbe videre, legger Holm til. Dette er noe Kåre Peder Aakre er enig i. Han representerte den grønne næringa på seminaret, og mener at næringene har mye å tjene på bedre samhandling.

– Alt henger sammen, og vi har det jo i blodet. Tradisjonelt var jo bøndene her ute fiskerbønder, og det henger med hos mange fortsatt. Landbruket er jo grunnlaget for oppdrettsnæringa, og har fortsatt en del å lære av landbruket når det kommer til sirkulærøkonomi. Jeg tror at restavfall fra havbruket kan bli veldig nyttig både for bønder og andre næringslivsaktører på sikt, forteller Aakre.

Halvor Mortensen fra Val FoU og Blå-grønn testarena mener det var et nyttig seminar, der næringsliv og forskningsmiljøet kom tettere på hverandre. Han er glad for at etableringen av Blå-grønn testarena ble ytterligere aktualisert som viktig verktøy for utviklingen av morgendagens bionæringer i Namdalen.

– Næringa her ute er allerede ganske langt fremme, og det tror jeg imponerte forskningsmiljøene som deltok. Mye handler om å finne bærekraftige løsninger som fungerer både for økonomien og miljøet, sier Mortensen. Han framhever at den blågrønne vinklinga var veldig bra, selv om han kunne tenkt seg flere grønne aktører på seminaret.

– Veien videre nå blir å gå mer i dybden. Samarbeidspartnere som Nibio, Sintef og Nord universitet er allerede påkoblet, og det blir viktig å følge opp disse, i tillegg er NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet) på Ås er naturlig samarbeidspartner på sikt, sier Mortensen, og legger til at forskningsmiljøene har veldig bred kompetanse, så her er det veldig mye å hente, spesielt innen teknologi og kommersialisering.