I forkant av det grønne skiftet

Fra et laboratorium på InnovArena, betjener Norsk Oljelaboratorium AS kunder fra hele verden. 

Et av InnovArena sine klyngemedlemmer er Norsk Oljelaboratorium, som holder til i første etasje. Martin Ingebrigtsvold forteller om spennende og travle dager på laben.  

  – Jobben vår går mye ut på å analysere oljeprodukter som en del av drift og vedlikehold av større maskiner. Vi jobber mye mot maritim næring, transport, luftfart og industri. Enkelt sagt kan vi si at alle som har maskiner som kan smøres er potensielle kunder. 

  Laboratoriets primæroppgaver er å utføre teknisk testing og analyse av oljeprodukter og kjølevann. På forespørsel utfører også laboratoriet konsulentvirksomhet. Ifølge Ingebrigtsvold har de flere spennende fremtidsplaner, blant annet for å være helt i front i det grønne skiftet. 

  – Vi holder på med et prosjekt i samarbeid med SINTEF knyttet mot nedbrytbare oljer. Vi står foran et grønt skifte i oljeindustrien også, og vi ønsker å være i førersetet her. Vi skal være med på å gi kundene våre de beste løsningene. I tillegg har vi flere spennende prosjekter gående med større kunder, legger Martin til. 

 Bedriften med seks ansatte har kunder fra hele verden, og er en av de største uavhengige oljelabene i Norge.  

  – De største konkurrentene våre er oljeselskapene sine egne laboratorium, som ofte befinner seg på kontinentet i byer som Paris og lignende. Sånn sett er det artig at vi kan betjene kunder fra hele verden fra vårt laboratorium i Rørvik, avslutter Ingebrigtsvold. 

Les mer om Norsk Oljelaboratorium på https://nolab.no/