Knytter næringslivet sammen med studenter

I morgen og torsdag arrangeres Brohodekonferanse Vår på Flatanger og Rørvik. Arrangmentet starter i Flatanger på onsdag, og torsdag kommer deltakerne til Rørvik og InnovArena. Arrangementet er et samarbeid mellom InnovArena og Namdalskysten Næringsforening.

– Målet med samlingen er å koble havbruksaktører i regionen vår med kompetansen som finnes hos NTNU, skape synlighet til noen av Norges viktigste havbrukskommuner og styrke kunnskapssamarbeidet i regionen vår, forteller Ragnhild Andersen, som er klyngeleder på InnovArena.

Slike arrangement kan ikke undervurderes i jobben med rekruttering og jakten på de gode hodene. Vi har stadig behov for å fylle på med kompetanse i regionen vår, sier Torolf Storsul i Aqua Kompetanse AS, som er en av bedriftene som deltar på samlingen.

På samlingen deltar havbruks- og servicebedrifter fra Flatanger og Ytre Namdal og representanter fra NTNU, NCE Aquatech Cluster, INAQ og 24 studenter. Brohode Havbruk jobber for å øke næringsrelevansen i høyere utdanning, styrke rekrutteringen til marin sektor og bygge opp forskningskompetanse i sjømatnæringen. 

Ragnhild Andersen er glad for at hele 24 studenter er med på samlingen i Flatanger og Rørvik.

– Samarbeidet med Brohode Havbruk er noe vi ønsker å forsterke ytterligere fremover. Samlingen er en unik mulighet til å knytte direkte kontakt med studenter næringslivet i regionen ønsker å rekruttere. Det å tidlig komme i kontakt med studentene gjennom oppgaveskriving og eventuell praksis er en flott måte vekke interesse og knytte til seg fersk kompetanse på, legger Andersen til.

For mer informasjon se: https://innovarena.no/arrangementer/brohodesamling-flatanger-og-rorvik/