Viknaslipen blir en del av klyngen på InnovArena

Viknaslipen AS er nytt medlem av klyngen på InnovArena. Bedriften har 25 ansatte som sammen utgjør produksjonen av båter i ypperste kvalitet. Daglig leder Einar Engesvik forteller at det for dem var helt naturlig å bli en del av klyngen, og at de ser frem til å ta i bruk mulighetene nettverket gir dem.

– Vi har allerede benyttet oss en del av tilbudene og aktivitetene knyttet til InnovArena, i form av frokostmøter, kurs og andre spennende arrangement. Det er en fin arena for å ta med seg både ansatte og kunder. For oss er det helt naturlig å bli en del av klyngen, for da kommer vi tettere på mange av våre samarbeidspartnere og kunder, samtidig som vi kommer i kontakt med potensielle nye kunder, forteller Engesvik.

Klyngeleder Ragnhild Andersen er glad for at Viknaslipen blir en del av nettverket i og rundt InnovArena.

– Jeg opplever Viknaslipen som nytenkende og fremoverlente, så dette gleder jeg meg til. 

De er også svært aktuelle med tanke på den kompetansen vi har behov for i prosjektet «Node utslippsfrie fartøy», og de kan bidra til å styrke samarbeidet om grønn, maritim industrivekst på Namdalskysten, sier Andersen.

Viknaslipen AS startet opp i 1999, og har drevet med ombyggings- og reparasjonsoppdrag av større og mindre båter siden oppstart. I 2006 startet de med nybygg. Siden har det kommet til 67 nybygg. Viknaslipen leverer både fiskebåter, servicebåter til oppdrettsnæringa og hurtiggående båter.

– Vi ser en stor verdi i å være en del av både næringsforeninga og klyngen på InnovArena. Vi har kunder langs hele norskekysten, men den største kundegruppen vår holder til i Trøndelag og nordover opp til Finnmark, og da er det viktig å ha et godt nettverk i vårt nedslagsfelt. Hos oss er kunden alltid i fokus, og service er en selvfølge i vår hverdag. Vi ser lyst på fremtiden og posisjonerer oss for vekst og utvikling, avslutter Engesvik.