Statlig millionstøtte til utslippsfri hurtigbåt

Trøndelag får statlig millionstøtte til å utvikle nye, byggeklare design for utslippsfrie hurtigbåter blant annet på Namdalskysten.

Andrea Nogva, daglig leder InnovArena.

InnovArena har allerede en koordinerende rolle i Trøndelag fylkeskommunes satsing på utslippsfrie hurtigbåter. Flere klyngebedrifter deltar i konsortier som jobber med blant annet hydrogendrevne fartøyer. Parallelt arbeides det med å utvikle Kråkya som energi- og klimahub med plass til blant annet produksjon av verdens mest bærekraftige fiskefôr.

Sammen med Vestland, Nordland og Troms og Finnmark får Trøndelag fylkeskommune nå i underkant av 56 millioner i statlig støtte til å utvikle flere design og byggespesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter. Fra tidligere har Trøndelag fylkeskommune mottatt seks millioner kroner i klimasats-midler til prosjektet «Metro til sjøs», hvor InnovArena bistår.

Lokalsamfunnene langs Namdalskysten betjenes i dag av hurtigbåtsambandet Leka – Rørvik – Namsos. Et nytt båttilbud skal være operativt når dagens anbud avsluttes 31. januar 2024. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen satt av 80 millioner til lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Disse øremerkede midlene går sammen med en stor del av den øvrige hurtigbåt-potten, til utviklingsprosjekter i Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark.

– Trøndelag har lenge vist vilje til å satse på grønne, innovative løsninger til havs. Nå får de ekstra muskler til å utvikle dette videre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til nt24.