Kompetanse

Kurs i Microsoft Teams og Microsoft Planner

Siste nytt fra Innovasjon Norge

Skreikonferansen 2023

Foto: Lise Fagerbakk, Nord universitet

Lær om moderne settefiskanlegg og postsmoltproduksjon

Informasjonsmøte KLP Trykktanken Hav 23

Temakveld pensjon

Realiserer blå ideer

Lean kompetanseprogram – modul 3

Lean kompetanseprogram – modul 3

Innovasjon Norge på InnovArena