Kompetanse

Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen | kurs | NTNU

Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt og sparing

Lean-forum Namdal: Fokus på mennesker i endringsprosess

– InnovArena er et inspirerende sted

Kurs i Microsoft Teams og Microsoft Planner

Siste nytt fra Innovasjon Norge

Skreikonferansen 2023

Foto: Lise Fagerbakk, Nord universitet

Lær om moderne settefiskanlegg og postsmoltproduksjon

Informasjonsmøte KLP Trykktanken Hav 23

Temakveld pensjon