Kompetanse

Silje Terese Groven er iNam sin nye ressurs i Ytre Namdal

Førstehjelpskurs – med både e-læring og praksis (for klyngemedlemmer)

Førstehjelpskurs – med både e-læring og praksis (for klyngemedlemmer)

Excelkurs for viderekommende

Excelkurs grunnleggende

Kickoff – LeanForum Namdal

Positivt frokostmøte med Emploi +1000

Prosjektledelse – kurs (kveld)

Hans Jørgen Eilertsen ny salgsleder i MOEN

Frokostmøte med Forskningsrådet – med mulighet for bedriftsmøter