Rekruttering

InnovMorgen – Adecco

Namdal kan bli et fyrtårn i bioøkonomien 2.0

Brohode Havbruk 2050 Samspillserie 2021: Lunsjwebinar – oppgaveskriving

Skal bidra til bedre dokumentasjon av fiskevelferd i havbruksinnovasjoner

Knytter utdanning sammen med næringslivet

Adrian er en av mange unge som trekkes mot privat næringsliv

Emploi +1000: Et unikt bedriftsnettverk med fokus på samhandling og utvikling innen rekruttering.

Bedriftsnettverket Emploi+1000

Workshop i bedriftsnettverket Emploi+1000

Aqua-Kompetanse utvider