Samfunn

Nedleggelse av Kystruten fra Bodø til Bergen betyr krise for godstransport på sjøen

En betydningsfull milepæl er nådd – nå starter den aller viktigste jobben

Dette kan være en gamechanger for klimavennlig eksport av oppdrettslaks

Inviterer til dialog om et utvidet og utslippsfritt hurtigbåttilbud

En blå fremtid

Legger til rette for et utvidet båttilbud på Namdalskysten

Mye av løsningen ligger i visjonen til +1000

Utslippsfri Metro til sjøs

Dialogmøte med Nærøysund kommune – kommuneplanens samfunnsdel

Workshop – Fôrfabrikk i Norges største oppdrettskommune