Samfunn

NHOs årskonferanse – Jobbskaperne

Kompetanseprogram Eiendom utsettes

Trøndelagsmøte

Løser felles utfordringer for grønn og blå næring

Webinar: Eksport – vi og verden

Statlig millionstøtte til utslippsfri hurtigbåt

Klyngedialog – Europadagene

Workshop – Fôrfabrikk i Norges største oppdrettskommune

Nedleggelse av Kystruten fra Bodø til Bergen betyr krise for godstransport på sjøen

En betydningsfull milepæl er nådd – nå starter den aller viktigste jobben