FoUoI

Lean Forum Namdal

FRAM InnovArena

SkatteFUNN-kurs

Frokostmøte med Forskningsrådet – med mulighet for bedriftsmøter

RAS til lunsj: Smoltifisering – fra ferskvann til sjøvann

Brohode Havbruks lunsjwebinar: Forsker i bedrift

Nord leverer lokale studiepoeng til havbruksnæringen

Utredning Blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal

Namdal kan bli et fyrtårn i bioøkonomien 2.0

Skal bidra til bedre dokumentasjon av fiskevelferd i havbruksinnovasjoner