FoUoI

Fagseminar om nefrokalsinose hos laksesmolt

Oppfølgingsmøte om Biokull og klimakua

Blågrønt innovasjonsprosjekt i Trøndelag

Innovasjon Norge på InnovArena

Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt med FoU-innhold?

Lean Forum Namdal

FRAM InnovArena

SkatteFUNN-kurs

Frokostmøte med Forskningsrådet – med mulighet for bedriftsmøter

RAS til lunsj: Smoltifisering – fra ferskvann til sjøvann