FoUoI

Aqua-Kompetanse utvider

Trøndelag henter spisskompetanse fra Europa for å styrke norsk RAS-utdanning

Gjennomfører heldigital AgriTech Nordic

Avtale om framtidsrettet datadrift i Laksefabrikken

Møteplass PLAST

Utreder Kråkøya som energi- og klimahub

Skal gjøre havbruksnæringen bedre rustet ved ulykker og kritiske miljøhendelser

Kystnær beredskap

Blå konferanse 2020 – Blått blikk på ei grønnere framtid

Nor-Fishing 2020 Digitalt