FoUoI

Namdal kan bli et fyrtårn i bioøkonomien 2.0

Skal bidra til bedre dokumentasjon av fiskevelferd i havbruksinnovasjoner

Klimaproteiner

Bærekraft i blå sektor

UBÅT – Utslippsfri arbeidsbåt til havbruk

Havbruk – muligheter for regionale bedrifter og utviklingsbehov i havbruksbransjen

En introduksjon til biokull- det sorte gullet

Styrker sin forskningskompetanse

Løser felles utfordringer for grønn og blå næring

Statlig millionstøtte til utslippsfri hurtigbåt