FoUoI

Løser felles utfordringer for grønn og blå næring

Statlig millionstøtte til utslippsfri hurtigbåt

Aqua-Kompetanse utvider

Trøndelag henter spisskompetanse fra Europa for å styrke norsk RAS-utdanning

Nor-Fishing 2020 Digitalt

Gjennomfører heldigital AgriTech Nordic

Avtale om framtidsrettet datadrift i Laksefabrikken

AgriTech Nordic 2020 – Organizing for the future – Webinar

Møteplass PLAST

Utreder Kråkøya som energi- og klimahub