Prosjekter

FoUoI

UBÅT – Utslippsfri arbeidsbåt til havbruk

Uttvikling og bygging av verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruk.

Gå til prosjekt

FoUoI

Møteplass PLAST

Økt fokus på sirkulærøkonomi som gir nye mullighetsrom og spennende utfordringer som må løses.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Kompetanseprogram Eiendom

Et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Gå til prosjekt

Rekruttering

Arbeidslivsmessa +1000

På Arbeidslivsmessa +1000 skal vi vise hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten

Gå til prosjekt

Kompetanse

LEAN

Klyngeprosjektet skal bidra til at flere bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av den anerkjente arbeidsmetoden Lean.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Industri 4.0 – Kompetanseprogram konkurransekraft og vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Gå til prosjekt

Samfunn

En blå fremtid

I samarbeid med Lockboxfilm, PKOM og bedrifter på Namdalskysten har InnovArena utviklet en tv-serie som både avliver myter og presenterer fakta om dagens og morgendagens kystnæringer.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Capeech – språkapp

I prosjektet utvikler vi en skreddersydd språkapp for TIP-faget og Sjømat-faget.

Gå til prosjekt